Nemáš nové notifikácie

Ak dostaneš novú súkromnú správu alebo reakciu na tvoj dopyt, uvidíš ju tu.

Potrebujeme tvoju lokalitu

Oslovíme iba Kuchtičky v tvojom meste a najbližšie k tebe

Alebo použi mesto v ktorom Kuchtičky momentálne nájdeš.

Množstevná zľava

1

Nakupuj so zľavou, ak ponuku objedná požadovaný počet používateľov. Ponuka bude pripravená a odovzdaná naraz v jeden deň. Predajca má tak jednoduchší pracovný čas a zákazník lacnejšiu možnosť nákupu.

2

Po prvej objednávke začne automaticky ubiehať 5 dňový termín, do ktorého je možné počet naplniť. Tento čas je dobrý na zdieľanie a hľadanie ďalších záujemcov. Po naplnenom počte má predajca 2 dni na prípravu všetkých objednávok.

3

Ak počet nákupcov nebude naplnený, ponuka nebude pripravená a všetky objednávky môžu byť zrušené.

Štandard kvality

Bohatý výber

Jedlá vedia zaujať svojími prísadami, pôvodom a neposledne svojou chuťou. Vítané sú akékoľvek jedlá, ktoré nesú prvky kuchárovej vynaliezavosti, sú pripravené a podávané s duchom a láskou domáceho kuchára.

Hodnota

Cenu za jedlo si nastav tak, aby neprevyšovala trhovú cenu jedla a zároveň, aby sa rovnala kvalite vďaka tvojím skúsenostiam a snahe s prípravou.

Dostupnosť

Akonáhle je objednávka odoslaná, nákupca sa na jedlo teší a očakáva že kuchár jedlo pripraví v dohodnutom čase. Zamietnutie alebo neúspešnosť objednávky je pre nákupcu zlou skúsenosťou a dôvodom si už ďalšie jedlo neobjednať.

Príprava

Kuchári dbajú na prípravu kvalitného jedla v najlepších možných podmienkach, v čistom prostredí, a varení či pečení s láskou ako pre vlastnú rodinu či priateľov.

Balenie

Pekne zabalené jedlo je znakom zodpovednosti kuchára a rešpektu k nakupujúcemu. Dodá mu vačšiu atraktivitu a exkluzivitu. Je to nevyhnutnou zložkou každého predaného jedla.

Príležitostný predaj

Kuchtička môže položky ponúkať ako hobby a nemusí byť vždy pdostupná. Objednaj a zisti dostupnosť. Potvrdenie obdržíš vo forme SMS.

Toto je domáci predaj

Je to príležitostný predaj. Ponuka je väčšinov dočasná, alebo ako hobby a nie vždy je predajca dostupný. Objednaj a zisti jeho dostupnosť.

Prevzatie objednávky

Objednávka je vždy záväzná. Nákupy sú monitorované a ich spoľahlivosť overujeme. Pri neprevzatej objednávke môžeme Váš účet označiť ako nespoľahlivý, čo môže následne viesť k požadovanej platbe vopred alebo v najhoršom prípade k blokovanému účtu.

Štandard kvality Podmienky GDPR

Podmienky používania

Naposledy upravené: 8 Január, 2021

Ďakujeme že používate KUCHTICKA.sk

Tieto podmienky regulujú vstup alebo používanie Vašej osoby, z akejkoľvek krajiny sveta, na naše Stránky verejne dostupné a vyrobené skupinou BEECODE www.beecode.sk.

Čo robíme

KUCHTICKA.sk poskytuje online platformu, ktorá spája Výrobcov, ktorí majú produkty na jedenie dostupné na predaj pre Nákupcov ktorí hľadajú produkty tohto druhu, vo forme „Služieb“ dostupných na „Stránke” www.KUCHTICKA.sk.sk . V niektorých prípadoch KUCHTICKA.sk vystupuje ako zberateľ platieb od Nákupcov pre Výrobcu a to iba v prípade že sa jedná a kompetentného výrobcu oprávneného vystupovať ako výrobca riadiaceho sa podľa zákona príslušnej krajiny.

KUCHTICKA.sk nemôže a nekontroluje obsah Ponukového lístku zverejnený akýmkoľvek Výrobcom, podmienky, oprávnenie a vhodnosť akéhokoľvek Výrobcu či kuchyne alebo jedla ktoré bolo uverejnené, vyhľadané a predané pomocou KUCHTICKA.sk. KUCHTICKA.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záväzky a všetky záväzky spojené s akýmkoľvek predaným jedlom a všetkými predanými jedlami. Akékoľvek jedlo kúpené alebo predané bude vyrobené a prijaté na členove vlastné riziko.

Rozumiete a súhlasíte že KUCHTICKA.sk nie je spojené so žiadnymi dohodami vytvorené medzi Výrobcom a Nákupcom a tiež nie je žiadnym činiteľom, predavačom, reštauráciou, kaviarňou alebo akýkoľvek iný druh poskytovateľa jedál alebo služieb týkajúcich sa jeho výroby či predaja. KUCHTICKA.sk nemá žiadnu kontrolu nad konaním Výrobcu, Nákupcu a iných používateľov tejto stránky alebo nad uverejnenými jedlami a zrieka sa všetkých záväzkov v maximálnom ohľade povolené zákonom.

Dodržiavanie miestnych zákonov

Výrobcovia musia rozumieť ako zákony fungujú v ich príslušnej právomoci. Niektoré právomoci majú zákony ktoré zakazujú predaj niektorých druhov doma vyrobených jedál Nákupcom. Tieto zákony sú často súčasťou zákonov a predpisov štátnej autority pre stravovanie. V niektorých štátoch sa Výrobcovia musia registrovať, získať povolenie alebo licenciu pred výrobou jedál alebo prijatie objednávok od Nákupcov. Určité typy jedál vyrobené doma môže byt úplne zakázané. Štát a lokálne vlády sa veľmi líšia tým ako presadzujú tieto zákony. Potrestanie môže znamenať peňažný trest. Výrobcovia musia posúdiť a prispôsobiť sa všetkým lokálnymi zákonom pred zverejňovaním svojich jedál na KUCHTICKA.sk. KUCHTICKA.sk môže asistovať v plnení závazkov Výrobcu a v absolútnej diskrétnosti poskytnúť detaily výrobcu akejkoľvek regulačnej autorite.

Povinnosti výrobcu

Ako výrobca ste zodpovedný za všetky aspekty prípravy jedla, dodržiavanie zdravia a bezpečia, certifikácie, dodržiavanie zákonov, a servisom pre zákazníka. Potvrdzujete že súhlasíte s tým, že ako Výrobca ste zodpovedný za vlastné činy a omyli a tiež zodpovedný za činy a omyli akýchkoľvek iných osôb, asistujúcich pri príprave jedál, zostavenie ponukového listu alebo asistujúcich akýmkoľvek iným spôsobom v spojení s užívaním tejto stránky alebo poskytovaní služieb.

Obe strany Nákupcovia a Výrobcovia súhlasia spolupracovať a asistovať KUCHTICKA.sk v dobrej viere, a poskytnúť KUCHTICKA.sk také informácie či súčinnosť ako len môže KUCHTICKA.sk rozumne vyžadovať spojené s akýmikoľvek sťažnosťami alebo tvrdeniami od členov spojené so s pokrytím Výrobcových služieb.

Zásady používania

Váš vstup na túto stránku tvorí Váš súhlas byť viazaný týmito podmienkami, ktoré zriaďujú zmluvný vzťah medzi Vami a KUCHTICKA.sk. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nesmiete sem vstupovať a používať túto stránku. Tieto podmienky Vám určujú prednostné pravidlá a dohody. KUCHTICKA.sk môže ihneď ukončiť tieto podmienky alebo akékoľvek služby so všetkou úctou k Vám, alebo pozastaviť ponuku alebo zamedziť prístup na stránku, kedykoľvek za akýchkoľvek okolností.

Doplnkové podmienky sa môžu vzťahovať k určitým službám, ako napríklad zásady pre určité udalosti či aktivity alebo postupy a tieto doplnkové podmienky budú v spojení týchto služieb uvedené. Doplnkové podmienky sú považované ako súčasť podmienok pre ich príslušné služby. Doplnkové podmienky prevážia tieto podmienky v prípade konfliktu s ohľadom na príslušné služby.

KUCHTICKA.sk môže upraviť z času na čas podmienky týkajúce sa Služieb upravovať. Úpravy budú účinné ihneď po uverejnení zmien týchto podmienok na tejto lokalite alebo upravené zásady alebo doplnkové podmienky príslušných Služieb. Pokračovaním používaním týchto služieb po takýchto úpravách Vás zaväzuje súhlasiť byť viazaný podmienkami takými ako boli zmenené.

Používanie tejto stránky v nesúlade s týmito podmienkami Vás vystavuje riziku občianskym a zločineckým trestom.

Súkromie

Obsah ktorý zdieľate s inými používateľmi nie je súkromné ani utajené a nesmiete mať žiadne očakávanie súkromia so všetkou úctou k nemu. Informácie ktoré nahráte budú zverejnené s ďalšími osobnými údajmi. Musíte postupovať obozretne a so zdravým rozumom pri predkladaní a uverejňovaní akýchkoľvek informácií. Pri najmenšom musíte prejaviť rovnaký stupeň obozretnosti pri zverejňovaní osobných údajov iných ako Internetové či mobilné služby.

Konkrétne, členovia si môžu zvoliť uverejniť svoje osobné údaje ako meno, vek, pohlavie, údaje o lokalite, vzhľad, správy, bibliografické osobné údaje. Tieto údaje môžu byť tiež zdieľané pomocou tretích strán ako napríklad sociálne siete ktoré pôsobia spolu so stránkou.

Naše zbieranie a používanie Vašich osobných údajov v spojení so službami je uvedené v zásadách súkromia KUCHTICKA.sk na stránke http://www.KUCHTICKA.sk.sk/sukromie

Vytvorením účtu na KUCHTICKA.sk súhlasíte že Služby Vám môžu odoslať informačné správy SMS ako súčasť štandardných obchodných postupov používania týchto Služieb. Môžete sa odhlásiť z príjmania týchto správ no uznávate že to môže mať dopad na používanie Služieb.

Modifikácie

KUCHTICKA.sk si vyhradzuje právo upravovať Stránku a Aplikáciu alebo tieto podmienky v akomkoľvek čase bez predošlého upozornenia. Ak uprávime tieto podmienky, upozorníme o zmenách na Stránke alebo cez Aplikáciu alebo inak poskytneme oznam o úpravách. Taktiež upravíme dátum “Naposledy upravené” na vrchnej časti týchto podmienok.

Pokračovaním vstupu a používaním tejto Stránky a Aplikácie alebo využitie služieb po tom ako sme vykonali zmeny na Stránke alebo cez Aplikáciu alebo sme poskytli oznam o uprávách dávate na javo že súhlasíte byť viazaný upravenými podmienkami. Ak upravené podmienky niesú pre Vás prijateľné musíte okamžite pozastaviť používanie Stránky a Aplikácie.

Spôsobilosť

Stránka a Aplikácia sú určené pre ľudí, ktorý dovŕšili 18 rokov a viac. Akýkoľvek prístup alebo používanie Stránky, Aplikácie alebo služieb kýmkoľvek pod 18 rokov je vyslovene zakázané. Vstupom a používaním Stránky, Aplikácie a Služieb potvrdzujete že máte 18 rokov alebo viac.

Registrácia účtu

Niektoré funkcie na Stránke alebo Aplikácie, a funkcia predaja alebo kupovania jedla, sú dostupné až po vytvorení účtu (“KUCHTICKA.sk účtu”) a registrácie Vašej osoby ako Člena Stránky. Môžete sa prihlásiť a stať sa Členom priamo cez Stránku alebo aplikáciu alebo ako je vysvetlené v tejto sekcii.

Môžete sa tiež registrovať a stať sa Členom prihlásením do určitých sociálnych sietí teda použitím Účtu Tretej Strany (vrátane ale nie limitované cez Facebook, každý podobný účet tretej strany) na Stránke alebo Aplikácií tak ako je nižšie uvedené. Súčasťou funkcionality Stránky a Aplikácie môžete spojiť Váš KUCHTICKA.sk účet a Účet Tretej Strany buď:

(i) Poskytnutím prihlasovacích údajov Účtu Tretej Strany pomocou Stránky alebo Aplikácie; alebo

(ii) Povolením KUCHTICKA.sk vstúpiť do Vášho účtu tretej strany pod podmienkami ktoré určujú používanie príslušného Účtu Tretej Strany

Potrvdrzujete že musúte odhaliť svoje prihlasovacie údaje Účtu Tretej Strany pre KUCHTICKA.sk alebo povoliť prístup vstúpiť do Vášho Účtu Tretej Strany (vrátane ale nie limitované, pre použitie tu spomenuté), bez Vášho narušenia alebo akýchkoľvek podmienok ktoré určujú Vaše používanie príslušného Účtu Tretej Strany, bez obmedzovania KUCHTICKA.sk zaplatiť akékoľvek poplatky alebo predstaviť KUCHTICKA.sk akýmkoľvek limitáciam k použitiu predpísané poskytovateľmi týchto služieb tretej strany.

Povolením prístupu KUCHTICKA.sk k akýmkoľvek Účtom Tretej Strany, rozumiete že KUCHTICKA.sk vstúpi, uverejní alebo uloží akýkoľvek Obsah ktorý ste poskytli uložiť vo Vašom Účte Tretej Strany (“Obsah UTS”) tak aby bol dostupný na Stránke a Aplikácii na Vašom účte a Vašej KUCHTICKA.sk profilovej stránke či inej stránke KUCHTICKA.sk.

Všetok Obsah UTS, bude považovaný ako obsah Člena na všetky umýsli spomenuté v týchto podmienkach.

Máte možnosť vypnúť spojenie medzi KUCHTICKA.sk účtom a Účtoch Tretích Strán, v akomkoľvek čase, pomocou prístupu na “Profil” na Stránke či Aplikácie.

Váš vzťah s poskytovateľmi slúžieb tretej strany spojené s Vašimi účtami tretej strany je riadené výhradne Vašou dohodou(ami) s príslušnými poskytovateľmi služieb tretej strany.

KUCHTICKA.sk nezodpovedá za žiadny Obsah UTS.

Informácie o účte

Váš KUCHTICKA.sk Účet a Vaš profil na KUCHTICKA.sk bude pre Vás vytvorený pre používanie Stránky a Aplikácie na základe osobných údajov ktoré nám poskytnete alebo ktoré alebo ktoré získame cez UTS ako je uvedené vyššie. Nesmiete mať aktíven viac ako jeden(1) KUCHTICKA.sk účet. Súhlasíte poskytnúť správne, aktuálne a kompletné informácie počas registrácie a vždy aktualizovať tieto informácie, ponechať ich správne, aktuálne a kompletné. KUCHTICKA.sk si vyhradzuje právo, zrušiť Váš účet a vstup na stránku a Aplikáciu ak si vytvoríte viac ako jeden (1) účet alebo ak informácie ktoré ste poskytli počas registrácie budú nepresné, falošné, neaktuálne alebo nekompletné

Heslá

Ste zodpovedný strážiť si svoje heslo. Súhlasíte s tým že neprezradíte Vaše heslo žiadnej tretej strane a beriete samostatnú zodpovednosť za akékoľvek aktivity alebo úkony na Vašom účte KUCHTICKA.sk, či už ste takéto aktivity alebo úkony povolili alebo nie. Bezodkladne oznámite KUCHTICKA.sk akýkoľvek neautorizované použitie Vášho účtu KUCHTICKA.sk.

Ponukové lístky a uverejňovanie na Stránke a v Aplikácii

Ako výrobca si môžete zostaviť Vaše ponukové lístky ako Jedálny lístok. Na vytvorenie Ponukového lístku, budete musieť zodpovedať rad otázok o jedle, vrátane ale nie limitované na, lokalitu, kapacitu, čistotu, prísady, spôsoby varenia, balenie, alergény, vzhľad, a cenové relácie. Pre uverejnenie Vášho Ponukového lístku na Stránke a Aplikácie všetci výrobcovia musia poskytnúť platnú fyzcikú adresu priestorov kde bude jedlo pripravované. Ponukové lístky budú verejne dostupné na Stránke a Aplikácii. Ostatní členovia budú môcť objednať z Vášho Ponukového lístku pomocou Stránky a Aplikácie na základe informácii poskytnutých v Jedálnom lístku. Rozumiete a súhlasíte s tým že ak Nákupca vyžiada objednávku z Vášho Ponukového lístku nesmiete žiadať vyššiu cenu ako bola uvedená v objednávke.

Priznávate a súhlasíte že Vy sám ste zodpovedný za akýkoľvek a všetok obsah Ponukového lístku ktorý uverejníte. Taktiež, potvrdzujete že akékoľvek jedlo bude (i) v súlade so všetkými aplikovatelnými zásadami a zákonmi(ako bezpečsnosť jedla územné zákony), daňovými požiadavkami, a pravidlami a reguláciami, ktoré sa aplikujú na akékoľvek jedlo ktoré uverejníte(vrátane mať všetky potrebné povolenia, licencie a registrácie), a (ii) nebude v konflikte s právami tretích strán (ako napríklad duševné vlastníctvo alebo iné jedlo už existujúcej reštaurácie, pekárne, stravovacím zariadením alebo podobnou obchodnou činnosťou).

KUCHTICKA.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za Výrobcove plnenie alebo povinnosti s akýmikoľvek tretími stranami, aplikovatelnými zákonmi, pravidlami a predpismi. KUCHTICKA.sk si vyhradzuje právo v akomkoľvek čase bez predošlého upozornenia, odstrániť alebo znemožniť prístup do akéhokoľvek Ponukového lístku, vrátane Jedálnych lístkov ktoré budú považované za porušiteľov KUCHTICKA.sk aktuálnych podmienok, KUCHTICKA.sk Komunitných smerníc, alebo inak nevhodné a škodlivé pre Stránku a Aplikáciu alebo jej Služby.

Ak ste výrobca a rozumiete a súhlasíte že KUCHTICKA.sk nevystupuje ako ručiteľ alebo ako zmluvný partner. Ak nákupca vyžiada objednávku z Vášho Ponukového lístku a zakúpi Vaše jedlo, akákoľvek dohoda alebo transakcia do ktorej vstúpite s týmto Nákupcom je medzi Vami a Nákupcom a KUCHTICKA.sk nie je pri tom žiadna strana. KUCHTICKA.sk môže pôsobiť iba ako poberateľ platieb za Výrobcu, platby od Nákupcov nastavené Výrobcom vrátane dovozu alebo iné poplatky a/alebo dane.

Ak ste Výrobca, KUCHTICKA.sk vytvára určité nástroje ktoré sú Vám dostupné, pomôcť rozhodnúť sa od ktorých členov si vyberiete objednávku prijať. Uznávate a súhlasíte že ako výrobca, ste zodpovedný za vaše činy, omyli a rozhodnutia o prijatí alebo inak objednávok Nákupcu.

Poistenie

KUCHTICKA.sk odporúča aby Výrobcovia obdržali vhodné poistenie pri predaji jedla zo svojho Ponukového lístku. Prosíme prezrite akékoľvek poistné zásady ktoré môžete mať a konrétne sa uistite že dôverne poznáte a rozumiete bodom ktoré sa týkaju takéhoto poistenia, vrátane či takéto poistenie pokryje činnosti alebo nečinnosti Nákupcov.

Schválenia

KUCHTICKA.sk nepotvrdzuje žiadneho člen alebo Jedálny lístok. Žiadne referencie alebo popis na Stránke alebo Aplikácii nie je potvrdením, certifikátom alebo garanciou KUCHTICKA.sk o žiadnom Členovi, vrátane indentity Člena alebo či je Člen dôveryhodný, bezpečný alebo vhodný. Odporúčame aby ste vždy starostlivo uvážili ked sa budete rozhodovať či objednať jedlo z Ponukového lístku alebo o inej interakcii s akýmkoľvek iným členom.

Nákupcovia a Výrobcovia budú požiadaný hodnotenie Členov. Členovia musia byť úprimný a presný v ich posúdení. Žiadne hodnotenie Člena nie je potvrdením, certifikátom alebo garanciou KUCHTICKA.sk o akomkoľvek členovi. KUCHTICKA.sk môže na profiloch a jedálnych lístkoch pripnúť ikony. Tieto ikony znazorňujú že členovia vykonali svoje služby v súlade s KUCHTICKA.sk očakavaním. To je avšak iba indícia a nie žiadne potvrdenie, certifikát alebo garanciou KUCHTICKA.sk o akomkoľvek členovi.

Výhrady voči ostatným členom

Používaním Stránky alebo Aplikácie súhlasíte s tým že akákoľvek zákonné prostriedky alebo záväzky ktoré vyžadujete získať za úkony alebo omyly ostatných členov alebo iné tretie strany budú obmedzené na nárok od konkrétnych Členov alebo iné tretie strany ktoré Vám spôsobili škodu. Súhlasíte s tým že sa nebudete pokúšať uvaliť takéto záväzky na KUCHTICKA.sk s úctou k takýmto úkonom alebo škodám. Táto limitácia sa nevzťajuje na záväzky KUCHTICKA.sk voči Výrobcovi týkajúce sa prevzatých platieb od Nákupcu v mene Výrobcu. Tie sú predmetom limitácií uvedených nižšie.

Platby KUCHTICKA.sk (Poplatky)

V súlade s používaním Stránky a Aplikácie a využívanie Služieb, KUCHTICKA.sk vystavuje poplatky pre Výrobcov a Nakupujúcich. Ako súčasť registračného procesu Výrobcovia a Nakupujúci budú o týchto poplatkoch notifikovaný. Tam kde sa to vyžaduje budú pripočítaná aj daň spolu s poplatkom.

Všetky detaily kreditnej alebo debetnej karty sú chránené použitím SSL (Secure Socker Layer) šifrovania. Detaily kreditnej alebo debetnej karty sú spracované poprednými PCI poskytovateľmi bezpečných platobných riešení. KUCHTICKA.sk neukladá detaily Vašej kreditnej alebo debetnej karty. KUCHTICKA.sk ukladá iba necitlivý odkaz na údaje kreditnej alebo debetnej karty (nazývaná token slov. žetón) ktorý je napojený na Váš KUCHTICKA.sk účet. Tento žetón je nám sprústupnený poskytovateľom platby, a dovoľuje KUCHTICKA.sk poskytnúť možnosť pre Vás použiť rovnakú kartu pre budúce transakcie s nami bez toho aby KUCHTICKA.sk ukladal citlivé informácie. Ak, kedykoľvek chcete tento žetón odstránič prosím napíšte nám na email zdravim@KUCHTICKA.sk.sk a Váš žetón odstránime.

KUCHTICKA.sk odpočíta poplatky Výrobcom z platieb za služby od Nákupcov. Vyrovnanie bude poukázené Výrobcom vkladom na ich účet alebo inou platobnou metódou.

KUCHTICKA.sk si vyhrádza právo na založenie nových, odstránenie alebo zmenu pôvodných poplatkov v akomkoľvek čase, za akúkoľvek službu alebo tovar obsiahnutý použítím Služieb. O každej zmene Vás notifikujeme.

KUCHTICKA.sk z času na čas poskytne určitým používateľom určité promočné ponuky alebo zľavy ktoré môžu byť v iných hodnotách ako rovnaké alebo podobné služby či produkty obsiahnuté použitím Služieb, a súhlasíte s tým že takéto ponuky alebo zľavy, pokiaľ nie sú poskytnúté aj Vám, nebudú mať žiaden vplyv a nebudú sa vzťahovať na Vaše používanie Služieb alebo na Poplatky vzťahujúce sa na Vás.

Platba Výrobcovi (Servisné poplatky)

Ak si objednáte cez Stránku alebo Aplikáciu ste ihneď povinný zaplatiť dohodnutú sumu za služby poskytnuté Výrobcom (Servisné Poplatky). Po tom ako si objednáte služby alebo produkty použítím Stránky alebo Aplikácie KUCHTICKA.sk Vám umožní platbu na úkor Výrobcu. Servisné poplatky budú obsahovať daň kde to vyžaduje zákon. Servisné poplatky, ktoré zaplatíte sú konečné a nenávratné, pokiaľ nerozhodneme inak.

Všetky Služby budú spracované KUCHTICKA.sk použitím preferovanou platobnou metódou určenou vo Vašom KUCHTICKA.sk účte, po ktorej Vám zašle účet do Vášho emailu. Ak Vaša primárna platobná metóda na Vašom KUCHTICKA.sk účte vyprší, je neplatná alebo inak nie je schopná vykázať platbu, súhlasíte s tým že KUCHTICKA.sk môže použiť sekundárnu platobnú metódu na Vašom účte KUCHTICKA.sk, ak je dostupná.

Platby Výrobcom, Storno a vrátenie peňazí

KUCHTICKA.sk posúva Výrobcom ich Servisné poplatky 2x za týždeň (každý Utorok a Piatok, okrem sviatkov). Minimálna suma je 25€. Tam kde Servisné poplatky nepresiahnu sumu 25€, budú prenesené na ďalší termín až pokial nedosiahnú hodnotu 25€. Poplatky sú odoslané iba za ukončené objednávky - čo znamená že Výrobca ukončil jedlo a nakupujúci jedlo prevzal či už prepravou alebo osobným prevzatím.

Vrátenie peňazí Nakupujúcim spracuje KUCHTICKA.sk v prípade že poplatok prevzal ako Vyrobcov zberateľ platieb. V prípade nezrovnalostí KUCHTICKA.sk rozhodne či vrátenie peňazí je potrebné. KUCHTICKA.sk si vyžaduje právo odpočítať Servisné Poplatky Výrobcov na ďalšom výplatnom dátume. Prosím kontaktujte zdravim@KUCHTICKA.sk.sk pre akékoľvek otázky.

Členský Obsah

Po našej vôli, Vám povolíme zverejňovať, uploadovať, rôzny Obsah Členov. Tým že nám sprístupníte tento obsah cez Stránku alebo Aplikáciu, taktiež povolujete KUCHTICKA.sk celosvetovú, neodvolateľnú, trvalú, neexkluzívnu, prenosnú licenciu, s povolením na sub-licenciu, použiť, zobrazovať, kopírovať, prispôsobiť, modifikovať, šíriť, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne predstavovať, prehrávať, vysielať, sprístupniť, zobraziť a inak využiť tento Obsah Členov, pre promočné alebo obchodné účely Stránky a Aplikácie. KUCHTICKA.sk si nenárokuje žiadne vlastnícke právo na akýkoľvek Obsah Členov a nič v týchto Podmienkach nemôže zamedziť akékoľvek práva pre použitie a využitie akéhokoľvek Obsahu Členov.

Ste oboznámený a súhlasíte s tým že ste zodpovedný za akýkoľvek Obsah ktorý zverejníte cez Stránku alebo Aplikáciu. Reprezentujete oprávnenie že: (i) ste jediným a exkluzívnym majiteľom všetkého Členského Obsahu ktorý sprístupníte cez Stránku alebo Aplikáciu alebo máte všetky práva, licencie, súhlasy a vydania ktoré sú potrebné na udelenie práv pre Členský Obsah na KUCHTICKA.sk, ako je uvedené v týchto Podmienkach, a (ii) ani Členský obsah alebo Váše príspevky, uploady, publikácie, alebo čokoľvek na Stránke zverejníte nebude narušovať práva tretích osôb, ich patenty, copyright, trademark, tajomstvá, morálne práva alebo iné majetkové čí intelektuálne vlastnícke práva, alebo práva publikovania, súkromia alebo iné s výsledkom porušenia akýchkoľvek príslušnych zákonov a smerníc.

Správanie Členov

Ste oboznámený a súhlasíte že ste zodpovený za plnenie akýchkoľvek a všetkých zákonov, pravidiel, smerníc, a Daňových povinností ktoré prislúchajú k Vášmu používaniu Stránky alebo Aplikáci a jej Spoločného Obsahu. V spojení s Vašim použitím Stránky a Aplikácie a jej spoločného Obsahu, nemôžete a súhlasíte že nebudete:

(a) porušovať akékoľvek miestne , štátne, regionálne alebo iné zákony a smernice alebo iné rozhodnutia súdu, vrátane, bez limitácií, a daňových smerníc;

(b) používať manuálný alebo automatizovaný software, stroje, zariadenia, scripty, roboty, backdoory alebo iné spôsoby pre prístup, "scrape", "crawl" alebo "spider" akúkoľvek stránku alebo inú službu obsiahnutú v Stránke alebo Aplikácií či jej Spoločného Obsahu;

(c) vstúpiť na alebo používať Stránku a Aplikáciu alebo KUCHTICKA.sk API pre použitie, odhalenie, alebo povoliť aby bol odhalený akýkoľvek KUCHTICKA.sk obsah: (i)ktorý KUCHTICKA.sk verejne nezobrazuje vo svojich výsledkoch vyhľadávania alebo zoznamoch ponuky; (ii)akýmkoľvek spôsobom ktorý nespĺňa KUCHTICKA.sk Podmienky Súkromia alebo Podmienkami Používania; alebo (iii) akýmkoľvek iným spôsobom ktorý porušuje súkromie alebo iné práva používateľov KUCHTICKA.sk alebo akýchkoľvek tretích osôb

Chceš pridať ďalšie jedlá?

Alebo odošlime požiadavku už s vloženým jedlom.